Veřejný závazek

                Agentura domácí péče ANNA se zavazuje k tomu, že vykonává pečovatelskou službu v souladu s registrací, pro klienty určené registrací, v souladu s příslušnými právními předpisy. Pečovatelská služba je vykonávána denně od 7.00 do 22.00, podle individuálních potřeb klientů.

                Pečovatelská služba vychází se zákona o sociálních službách a v souladu s ním probíhá jednání se zájemcem o službu, uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby, vyhotovení individuálního plánu průběhu sociální služby, kde se projeví přání a možnosti klienta, např. jeho zájmy a záliby, potřeby, které sám sobě nemůže obstarat atd. Individuální plán je pravidelně kontrolován, v případě potřeby upraven a měněn tak, aby bylo vyhověno klientovi. Úhrada za pečovatelskou službu je stanovena zákonem, po zkušenostech jsme přistoupili k tomu, že cena za hodinu pečovatelské služby je 130,- Kč. V případě, že není služba poskytnuta celou hodinu, přiměřeně tomu se krátí i platba. Cestovné neúčtujeme.

Pečovatelská služba         

- Je určena pro jakékoli klienty, kteří potřebují úkony pečovatelské služby a nikoli zdravotní
- Je určena nejvíce pro klienty ve věku seniorů, klienty chronicky nemocné, ale i ostatní, kteří se o sebe nedokáží postarat
- Přihlíží se k aktuálním potřebám a přáním klienta a služba se nastavuje podle toho
- Vhodným klientem je např. ten, kdo není schopen si obstarat základní potřeby, nákupy, hygienu atd.

 -       

Pečovatelská služba zajišťuje tyto úkony:       

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- Pomoc při zvládání běžného chodu domácnosti (neposkytujeme velký úklid)
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

V souladu s příslušným právním předpisem je uzavřena smlouva o poskytnuté pečovatelské služby, která obsahuje: označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah poskytování služby, místo a čas poskytování služby, výši úhrady a způsob placení (možnost platit jak bankovním převodem tak v hotovosti s tím, že na faktuře je uvedeno „platba v hotovosti“ a podpis přejímajího pracovníka), ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem služby (tj. standardy péče, spolupráce klienta a rodiny, zákaz činností, které nejsou uvedeny v zákoně nebo na které nemá služba registraci), výpovědní důvody a výpovědní lhůty a doba platnosti smlouvy.

V průběhu platnosti smlouvy se dá vždy podle potřeb a přání klienta upravit jednak rozsah péče, dále i časy návštěv, jejich četnost. Úpravu lze sjednat telefonicky nebo mailem nebo osobně s tím, že je platná vždy podle dohody obou stran.

Výkon pečovatelské služby u klienta končí buď datem uvedeným ve smlouvě, výpovědí jedné ze stran nebo dohodou. V případě změny stavu klienta a jeho odvoz do některého zařízení, např. nemocnice, LDN a další, končíme smlouvu vždy dohodou k termínu odvozu.

Toto zařízení je podporováno ústeckým krajem a statutárním městem Děčín.

   

Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů cookie.

Soubory cookie nám pomáhájí v kvalitním a bezproblémovém provozu webových stránek.

Akceptuji