Ceník služeb agentury domácí péče Anna 

Domácí zdravotní péči indikovanou praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem při hospitalizaci poskytujeme zcela zdarma po administrativním okrese Děčín 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

 

Domácí zdravotní péče

 
Zdravotní služba - samoplátce 190,- Kč / hod v případě, že cesta je delší než 10 km, je účtováno jízdné 50,- Kč za cestu.
Pečovatelská služba 130,- Kč / hod Úhrada vždy krácena podle skutečně poskytnutého času.

 

Odlehčovací služba

Ubytování 210,- Kč / den
Strava 170,- Kč / den
Péče 130,- Kč / hod

V případě, že je využito fakultativních služeb, cena je 130,- Kč za hodinu


Ostatní služby

Kompenzační pomůcky denní sazba měsíční paušál
berle (různé druhy) 10,- Kč 250,- Kč
chodítka 15,- Kč 300,- Kč
kolečková křesla 20,- Kč 500,- Kč
toaletní židle 15,- Kč 300,- Kč
nástavec na wc mísu 10,- Kč 250,- Kč
zdravotnická lůžka 30,- Kč 750,- Kč
antidekubitní matrace 15,- Kč 300,- Kč
sada pro mytí hlavy na lůžku 50,- Kč / jedno použití
vanový zvedák 50,- Kč / jedno použití