Agentura domácí zdravotní a sociální péče

ADP ANNA působí ve zdravotních a sociálních službách od roku 2008. Od té doby bylo ošetřeno velké množství pacientů v jejich přirozeném domácím prostředí. Ke zdravotním službám se postupně přidaly služby - pečovatelská a později také lůžková a ambulantní odlehčovací. Všechny služby jsou vzájemně propojeny tak, aby bylo možné vyhovět klientům v co největším množství jejich potřeb a přání.

Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba jsou uskutečněny v bytě klienta, v jeho přirozeném prostředí, kde je mu nejlépe. Pokud ale není možné, aby klient zůstával doma, může využít odlehčovací pobytovou i ambulantní péči, umístěnou na adrese Loubí 69. Naše služby jsou využívány klienty, kteří se nacházejí v nelehké zdravotní i sociální situaci a jejich rodiny sami péči nemůžou zvládnout. Jako příklad lze uvést ten nejjednodušší – klient – většinou senior – zůstal ve svém bytě sám. Časem se objeví nemoc, která mu znemožní se o sebe postarat. Děti i ostatní příbuzní jsou většinou v produktivním věku a nemůžou se plně svému rodiči věnovat. Poté je nejlepší využít sociální a zdravotní služby, které zajistí péči právě v bydlišti klienta tak, aby on i jeho rodina byli spokojeni. Není na místě mít výčitky, že rodina selhala, když musela obstarat péči od někoho jiného. V současné zrychlené době je naopak v pořádku, že existují služby tohoto typu, které rodině i klientovi uleví a naopak tyto služby umožní v rodině větší klid a pohodu. Rodina se může věnovat společně stráveným chvílím a ne starostem o zajištění svého nejbližšího.

Kvalita péče, kterou poskytujeme, je zajištěna především odborným personálem, který je průběžně proškolován v nových trendech zdravotní péče. Zdravotní sestry mají kvalifikaci samostatně vykonávat jakékoli zdravotní úkony v domácím prostředí. Klademe velký důraz na zpětnou vazbu od klientů a jejich rodinných příslušníků a dalších pečujících. Zdravotní stav klientů je pravidelně konzultován s ošetřujícími lékaři klientů, s odbornými ordinacemi a nemocnicemi. Cílem péče je zlepšit zdravotní stav klientů, zhojit jejich rány, přispět k lepšímu životnímu standardu. Pokud toto není možné, je cílem alespoň stabilizace stavu a léčba bolesti. Agentura je také zařízena na provozování domácí hospicové služby, byl vytvořen mezioborový tým spolupracovníků, kteří se na chodu mobilního hospice podílejí. Agentura poskytuje i paliativní péči, a to již od jejího samotného vzniku. Paliativní typ péče je péčí o umírající, kdy zdravotní sestra společně s rodinou se postarají o umírajícího, sestra slouží v rodině nepřetržitě a je pro celou rodinu a hlavně samotného klienta velkou oporou. Po úmrtí zajistí sestra vše potřebné a je i v té době s rodinou, které pomáhá zařídit vše potřebné.

 

Toto zařízení je podporováno ústeckým krajem a statutárním městem Děčín.

      


 Reference od našich klientů a jejich rodin jsou ZDE

 

 

 

 

 

 

Toto zařízení je podporováno ústeckým krajem a statutárním městem Děčín.

   

Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů cookie.

Soubory cookie nám pomáhájí v kvalitním a bezproblémovém provozu webových stránek.

Akceptuji