Agentura domácí zdravotní a sociální péče

ADP ANNA působí ve zdravotních a sociálních službách od roku 2008. Od té doby bylo ošetřeno velké množství pacientů v jejich přirozeném domácím prostředí. Ke zdravotním službám se postupně přidaly služby - pečovatelská, později také lůžková a od roku 2020 domov pro seniory. Všechny služby jsou vzájemně propojeny tak, aby bylo možné vyhovět klientům v co největším množství jejich potřeb a přání.

Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba jsou uskutečněny v bytě klienta, v jeho přirozeném prostředí, kde je mu nejlépe. Pokud ale není možné, aby klient zůstával doma, může využít odlehčovací pobytovou péči nebo domov pro seniory. Naše služby jsou využívány klienty, kteří se nacházejí v nelehké zdravotní i sociální situaci a jejich rodiny sami péči nemohou zvládnout.

Kvalita péče, kterou poskytujeme, je zajištěna odborným personálem, který je průběžně proškolován v nových trendech zdravotní a sociální péče. Zdravotní sestry mají kvalifikaci samostatně vykonávat jakékoli zdravotní úkony v domácím prostředí. Klademe velký důraz na zpětnou vazbu od klientů a jejich rodinných příslušníků a dalších pečujících. Zdravotní stav klientů je pravidelně konzultován s ošetřujícími lékaři klientů, s odbornými ordinacemi a nemocnicemi. Cílem péče je zlepšit zdravotní stav klientů, zhojit jejich rány, přispět k lepšímu životnímu standardu. Pokud toto není možné, je cílem alespoň stabilizace stavu a léčba bolesti. Agentura poskytuje i paliativní péči. Paliativní typ péče je péčí o umírající, kdy zdravotní sestra společně s rodinou se postarají o umírajícího, sestra slouží v rodině nepřetržitě a je pro celou rodinu a hlavně samotného klienta velkou oporou. Po úmrtí zajistí sestra vše potřebné a je i v té době s rodinou, které pomáhá zařídit vše potřebné.

 

Toto zařízení je podporováno ústeckým krajem a statutárním městem Děčín.

      


 Reference od našich klientů a jejich rodin jsou ZDE

 

 

 

 

 

 

Toto zařízení je podporováno ústeckým krajem a statutárním městem Děčín.

   

Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů cookie.

Soubory cookie nám pomáhájí v kvalitním a bezproblémovém provozu webových stránek.

Akceptuji