Příjem k pobytu a co vzít s sebou

Jednání se zájemcem o odlehčovací službu ADP ANNA probíhá na základě projeveného zájmu klientem nebo jeho rodinou.
První kontakt je zpravidla telefonický nebo mailový. Pokud po krátkém vysvětlení o možnosti služby zájem trvá, je sjednána schůzka přímo v zařízení.
 
Klient i jeho rodina mají možnost si prohlédnout zařízení, lůžka, seznámit se s personálem i domácím řádem.
Dostane formulář žádosti o pobyt a v případě zájmu také návrh smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby.
Po obdržení vyplněné žádosti o pobyt je sjednán termín pro přijetí klienta.
 

Seznam věcí které by měl mít klient sebou:

- Občanský průkaz a kartička zdravotní pojišťovny
- Lékařská zpráva s léky, které klient aktuálně užívá (buď propouštěcí zpráva z nemocnice nebo krátká zpráva praktického lékaře)
- Věci pro osobní hygienu, holení
- Osobní věci na sebe – věci na denní nošení a noční prádlo
- Pleny, pokud je klient používá
- Léky
- Oblíbené předměty, které klientovi připomenou domov a mohou být v zařízení umístěny
- Ostatní dle domluvy

  

Klient může s sebou mít také svůj invalidní vozík nebo chodítko, aby používal věci, které zná a je s nimi spokojený. Když tyto věci nemá, zařízení má svoje.
 
Před podpisem smlouvy o poskytování odlehčovací služby má klient možnost se podrobně se smlouvou seznámit, jsou mu vysvětleny ustanovení, kterým nerozumí.
Smlouvu nemusí podepisovat ihned, smlouva se podepisuje až poté, kdy má klient jistotu, že je to tak, jak on sám chce.
 
V průběhu přijímacího řízení je provedeno tzv. sociální šetření, kdy jsou zjišťovány podrobnosti o klientovi, jeho povolání, zájmy, záliby, rodinné a jiné vztahy.
Na základě tohoto šetření je po přijetí vypracován individuální plánu průběhu sociální služby, který je odrazem přání a očekávání klienta od služby.
 
Komunikace s klientem, který nemůže ze zdravotních důvodů mluvit, probíhá na základě mimoverbálních postupů tak, aby klient obdržel všechny informace a porozuměl jim.

Průběh sociální služby je zaznamenám denně a to jak v papírové tak i elektronické podobě.

Služba je ukončena několik způsoby – buď je dohodnutý termín, do kdy služba trvá, služba je dále ukončena například při zhoršení zdravotního stavu s tím, že tento typ služby nemůže klient využívat, dále výpovědí ze strany klienta nebo poskytovatele. Výpovědní důvody jsou uvedeny ve smlouvě. 

Odlehčovací služba je určena především pro pobyty klientů, kdy jejich pečující osoby, rodiny a další, si potřebují odpočinout, jedou na dovolenou, jsou sami nemocní atd.

Toto zařízení je podporováno ústeckým krajem a statutárním městem Děčín.

   

Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů cookie.

Soubory cookie nám pomáhájí v kvalitním a bezproblémovém provozu webových stránek.

Akceptuji