Domácí zdravotní péče 

Domácí zdravotní péče je určena pro pacienty, kteří jsou propuštěni z nemocničního a podobného ošetření domů, kteří chtějí, aby jejich doléčení proběhlo v domácím prostředí. Domácí zdravotní péče je zdravotní péče, kterou hradí zdravotní pojišťovny. Domácí zdravotní péči zajišťuje naše agentura denně 24 hodin, 7 dnů v týdnu, svátky, víkendy, tedy nepřetržitě.

Domácí zdravotní péče se sjednává následovně:

  • Na základě rozhodnutí nebo doporučení ošetřující nemocnice nebo praktického lékaře vykonáme první návštěvu přímo u klienta, kde projednáme podrobnosti.
  • Při  první návštěvě je nutné předložit kartičku pojištěnce a lékařskou zprávu, kde je uvedeno, jaká péče by se měla u pacienta provádět, jak často, jaký zdravotnický materiál.
  • Po podpisu smlouvy o domácí zdravotní péči je péče zahájena.

Spolupracujeme s těmito zdravotními pojišťovnami:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
205 Průmyslová zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
V případě, že uvedenou pojišťovnu klient nemá, může si domácí zdravotní péče hradit sám.

Výkony domácí zdravotní péče:

- Vyšetření pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
- Odběr biologického materiálu
- Aplikace parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
- Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče
- Ošetření stomií
- Lokální ošetření
- Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů
- Aplikace inhalační a léčebné terapie
- Nácvik a zaučování aplikace inzulínu
- Ošetřovatelská rehabilitace

 

-       Ke každému výkonu je přiřazen časový údaj o výkonu, kdy jednotlivé návštěvy mohou být v rozpětí od 15ti minut do 60 minut, max. 3x denně 7 dnů v týdnu.

-       O rozšíření četnosti a délky návštěv může rozhodnout na základě zdravotního stavu a doporučení praktického lékaře revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny

-       Agentura sama nerozhoduje o tom, zda je pacient pro domácí zdravotní péči vhodný, zda jí zahájit či nikoli. Vždycky se musí jednat o rozhodnutí ošetřujícího lékaře, nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení

V případě, že si pacient sjedná nadstandartní domácí zdravotní péči, kterou sám hradí, vychází se z údajů v lékařské zprávě, péče je konzultována s lékaři a podle nich postupováno.  Cena takové péče je uvedena v ceníku našich služeb.

Před zahájením domácí zdravotní péče se dostavíme do bytu pacienta, kde s pacientem, případně jeho rodinou a blízkými provedeme vstupní pohovor, kdy poradíme pacientovi i jeho blízkým, jaká péče je pro něho vhodná, zda je vhodné zajistit kompenzační pomůcky (nejčastěji je to polohovací postel, chodítko, vozík a další), projednáme možnosti péče o pacienta.

Pokud je domácí zdravotní péče zahájena, je sepsána smlouva a u klienta umístěna dokumentace, kam je zaznamenána denní péče.

Upozorňujeme na to, že časy, kdy se sestra dostaví k pacientovi, sjednané ve smlouvě, jsou pouze orientační a je potřeba vzít v úvahu, že sestra jede od předchozího klienta, kde se může zdržet.

Každý klient obdrží telefonní i mailové kontakty na vrchní sestru, ošetřující sestru i vedení agentury a může kdykoli volat se svými problémy, potížemi. Pokud sestra v terénu vyhodnotí zdravotní stav klienta jako vážný a zhoršující se, volá záchrannou službu a ihned poté informuje rodinu a ošetřujícího lékaře.

Sestra v domácí zdravotní péče hodnotí celkový zdravotní stav klienta, podává zprávy ošetřujícímu lékaři, případně navrhuje další postupy.

Spolupráce s rodinou je samozřejmostí, rodina může klást dotazy, navrhovat rozšíření péče nebo jeho zúžení, vše je poté konzultováno s ošetřujícím lékařem.

Sestra v domácí zdravotní péči hodnotí tyto funkce pacienta:      

- Spánek, jeho kvalita a dostatek
- Pitný režim a potravinový režim
- Náboženská omezení v oblasti zdravotní péče
- Faktor prostředí, ve kterém péče probíhá
- Sestra také podle potřeby měří tlak a další funkce pacienta

 

K činnosti sester v domácí zdravotní péči používáme přístroje – tlakoměr, oxymetr, glukoměr, EKG a další potřebné přístroje podle stavu pacienta.

K provedení hygieny na lůžku (u ležících pacientů) používáme nafukovací lůžko (vanu), kde je komfortní koupel přímo na lůžku. Jedná se buď o nadstandartní úkon, který hradí pacient nebo po souhlasu revizního a ošetřujícího lékaře je to úkon hrazený ZP.

Doprovod k lékaři, další aktivity pacienta, kdy potřebuje s sebou sestru. Buď se jedná o pečovatelskou službu, kterou si klient hradí sám, nebo jde o nadstandartní službu domácí zdravotní péče a tu si pacient hradí také sám. K úhradě je nejvhodnější použít příspěvek na péči, o který může pacient, klient požádat Úřad práce podle místa trvalého pobytu. Při tom i při ostatních úkonech a vyřizování potřebných záležitostí jsme schopni pomoci, vytisknout příslušné formuláře a pomoci s jejich vyplněním.

Domácí zdravotní péče je v současné době široký okruh péče, kterou registrované zdravotní sestry v terénu, v bytě klientů vykonávají. Vše je upraveno podle potřeby a aktuálního zdravotního stavu pacienta, podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře nebo nemocnice. Domácí zdravotní péče nenahrazuje v žádném případě péči lékařů, nemocnic, ale slouží k tomu, aby pacient mohl být po dobu své nemoci co nejvíce ve svém přirozeném domácím prostředí. Domácí zdravotní péče je určena pro všechny pacienty bez ohledu na nemoc, věk a sociální prostředí.

Jakékoli dotazy je možné poslat na mail:

anna@loubi.cz nebo na telefonní číslo 605769962, nepřetržitě 412558245.

 

Toto zařízení je podporováno ústeckým krajem a statutárním městem Děčín.

   

Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů cookie.

Soubory cookie nám pomáhájí v kvalitním a bezproblémovém provozu webových stránek.

Akceptuji